Blog

Jestem adwokatem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Na blogu będę dzielił się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem. Na na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. W swojej działalności zawodowej zawsze staram się kierować przede wszystkim „ludzkim” podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo karne oraz prawo rodzinne.  

PREKLUZJA DOWODOWA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Bardzo częstym błędem stron postępowania cywilnego działających bez profesjonalnego pełnomocnika jest tak zwane naruszenie prekluzji dowodowej. Przykładowo można tutaj wskazać, niepowołanie przez stronę wszystkich wniosków dowodowych w treści odpowiedzi na pozew. Na...

PRZESŁUCHANIE PODEJRZANEGO

Przesłuchanie podejrzanego w prokuraturze jest jednym z pierwszych etapów postępowania przygotowawczego w procesie karnym. Zgodnie z art. 71 § 1 kpk, aby zostać uznanym za podejrzanego, prokurator wydaje co do konkretnej osoby postanowienie o przedstawieniu zarzutów...

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może ubiegać się skazany, jeśli nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a więc gdy jeszcze nie jest osadzony, przyjęty do zakładu karnego. Jeśli skazany jest już osadzony w zakładzie karnym może wówczas starać się o...

ROZWÓD

Sprawy o rozwód lub separację rozpatruje sąd okręgowy w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników. Posiedzenia odbywają się z reguły przy drzwiach zamkniętych. Podstawowym warunkiem uzyskania rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Trwały,...

Kontakt

Dariusz Jasiński
Kancelaria Adwokacka
Kancelaria czynna: pon. - pt. 10 - 18

[email protected]
ul. Nowogrodzka 42 lok. 21
00- 695 Warszawa

+48 502 450 134

Formularz kontaktowy