Polityka prywatności

Polityka bezpieczeństwa i informacje od Administratora

 1. Administratorem danych osobowych klientów Kancelarii oraz osób kierujących zapytania do Kancelarii jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Jasiński.
 2. Strona www Kancelarii (serwis https://dariuszjasinski.pl) stanowi jedynie przedstawienie oferty usług i zaproszenie do nawiązania kontaktu.
 3. Nawiązując kontakt z Kancelarią wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych w celu prowadzonego kontaktu oraz w zakresie koniecznym do realizacji świadczonych dla Państwa usług Kancelarii.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i usunięcia w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym określające obowiązki wykonywania zawodu adwokata i zachowania tajemnicy zawodowej.
 5. Serwis https://dariuszjasinski.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez zapisywanie automatycznie na serwerze serwisu takich danych jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP
  4. Korzystając z serwisu internetowego https://dariuszjasinski.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem dariuszjasinski.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Kancelaria Adwokacka Dariusz Jasiński, prowadząca działalność pod adresem: ul. Smulikowskiego 12 lok. 2 00- 389 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 527-171-18-62, o nadanym numerze REGON: 146352071, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 RODZAJE COOKIES
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • WordPress
§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 WYMAGANIA SERWISU
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

 

Formularz kontaktowy

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu: https://dariuszjasinski.pl nie wymaga podania przez Użytkownika Serwisu danych osobowych.
 2. W celu wysłania formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie: https://dariuszjasinski.pl Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, nr telefonu lub adres e – mail. Niepodanie wyżej wymienionych danych przez Użytkownika uniemożliwia wysłanie formularza kontaktowego do Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkownika do podania których Użytkownik był zobowiązany wysyłając formularz kontaktowy do Administratora nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
 4. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika, zgromadzone przez Administratora będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 5. Dane Użytkownika Serwisu podane przez niego dobrowolnie w formularzu kontaktowym Serwisu mogą stanowić zbiór ewentualnych Klientów Administratora zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu, który był zobowiązany do podania dobrowolnie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym ma prawo do ich wglądu, zmiany i usunięcia z bazy danych w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym określające obowiązki wykonywania zawodu adwokata i zachowania tajemnicy zawodowej.