Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Specjalizujemy się w reprezentacji procesowej w sprawach:

  • o rozwód i separację
  • o podział majątku wspólnego byłych małżonków
  • o dochodzenie i egzekwowanie alimentów
  • wykonywania władzy rodzicielskiej
  • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • o przysposobienie (adopcję)
  • o ustanowienie opieki i pieczy zastępczej
  • o ustalanie, wykonywanie i egzekwowanie kontaktów z dziećmi