Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną podejrzanym na etapie postępowania przygotowawczego oraz obronę oskarżonego na etapie postępowania sądowego. Świadczone usługi zawierają doradztwo z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego wykonawczego oraz prawa wykroczeń.

Oferujemy pomoc prawną osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym, w ramach której uzyskujemy informacje o przedmiocie toczącego się postępowania karnego, uzyskujemy zgodę na widzenie z zatrzymanym, odbycie bezpośredniej z rozmowy z klientem, w trakcie której udziela się porady dotyczącej sytuacji faktycznej i prawnej zatrzymanego oraz przyjęcia ewentualnej taktyki procesowej.

  • Udzielamy pomocy prawnej polegającej na odpowiedzi na akt oskarżenia, próbach umorzenia postępowania, widzeniach z zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym, poradach i pomocy w zebraniu materiału dowodowego, bierzemy udział we wszelkich czynnościach procesowych z udziałem podejrzanego
  • Uważamy, iż pierwsze czynności procesowe, w tym pierwsze przesłuchanie może przesądzić o wyniku całego postępowania karnego. Dlatego też z całą odpowiedzialnością zalecamy naszym klientom skorzystanie z pomocy prawnej adwokata, chociażby w zakresie porady prawnej

Reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych w postępowaniach karnych. Pomagamy wskazać właściwą ścieżkę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku popełnionego przestępstwa.