Prawo gospodarcze

W ramach prowadzonej praktyki zajmujemy się doradztwem prawnym inwestorom i przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy dla prowadzenia działalności gospodarczej. Opiniujemy i przygotowujemy dokumentację niezbędną do powstania spółki.

Oferujemy swoim Klientom obsługę prawną procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji oraz restrukturyzacji.

Reprezentujemy wspólników, organy oraz członków organów spółek we wszelkich postępowaniach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sporządzamy i opiniujemy umowy w obrocie gospodarczym. Kancelaria świadczy usługi prawne na zasadach stałej lub doraźnej obsługi korporacyjnej spółek handlowych i przedsiębiorców.