Prawo cywilne

Windykacja należności

W imieniu Klientów skutecznie dochodzimy wierzytelności pieniężnych za sprzedane towary lub wykonane usługi. Pomoc prawna obejmuje reprezentację przed sądami i przed komornikami sądowymi w toku postępowania egzekucyjnego. Naszym celem jest szybkie wyegzekwowanie należności, przy zastosowaniu metod zgodnych przepisami prawa, które dostosowujemy do stanów faktycznych przedstawionych przez naszych Klientów. Zajmujemy się windykacją należności dużych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

 

Ochrona dłużników

Świadczymy pomoc prawną dłużnikom na etapie postępowania sądowego, jak i w toku egzekucji komorniczej. Posiadane doświadczenie umożliwia nam skuteczne wsparcie podczas egzekucji komorniczej, w celu szybszego jej zakończenia w sposób jak najmniej uciążliwy dla Klienta.

 

Zadośćuczynienia

Pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu roszczeń o zadośćuczynienie w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, z tytułu śmierci osoby bliskiej, czy też naruszeniem dóbr osobistych.

 

Odszkodowania

Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie: za szkody na osobie z tytułu OC, odszkodowanie za wypadek w komunikacji, odszkodowanie za błędy lekarskie, odszkodowanie za wypadek przy pracy, odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, odszkodowanie za niesłuszny areszt oraz niesłuszną karę pozbawienia wolności.

 

Sprawy spadkowe

Występujemy w imieniu klientów m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o uznanie za niegodnego dziedziczenia, o dział spadku, o zachowek, o przyjęcie i odrzucenie spadku, o stwierdzenie nieważności testamentu.

 

Prawo nieruchomości

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o zniesienie współwłasności, o ustanowienie, zmianę lub uchylenie służebności, o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie wynagrodzenia w związku ze służebnością przesyłu. Zajmujemy się również sprawami o eksmisję oraz sprawami związanymi z ochroną lokatorów i ochroną posiadania.

 

Negocjacje i sporządzanie umów

Prowadzimy w imieniu naszych Klientów negocjacje z kontrahentami przy zawieraniu umów, pomagamy w redagowaniu ich treści tak, aby umowa była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i w najszerszym zakresie gwarantowała ochronę interesów Klienta.